امتیاز بندی ویزای استرالیا

محاسبه امتیاز بندی ویزای استرالیا

لطفا قبل از هر گونه تماس با استفاده از فرم های زیر شرایط اولیه خود برای دریافت ویزای استرالیا را چک بفرمایید.

امتیاز بندی ویزای کار استرالیا

این نوع ویزا مناسب کسانی است که یا به تازگی از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند و یا با سابقه کار مرتبط با مدرک تحصیلی شان قصد مهاجرت به استرالیا را دارند.

تکمیل فرم

امتیازبندی ویزای بیزینس

این نوع ویزا مناسب کسانی است که صاحب سرمایه یا کسب و کار بوده و مایلند با مهاجرت به استرالیا در این کشور فعالیت اقتصادی انجام بدهند.

تکمیل فرم

Download Prospectus.

Prospectus

Eligibility.

Academic Standing.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat.

Extracurricular Activities.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.


  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis.

Tuition.

Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.

Contact the Admissions Office.