خدمات ما

لطفا سرویس مورد نظر را انتخاب کنید!

بسته کامل خدمات مهاجرت و ویزا

آیا واجد شرایط دریافت ویزای استرالیا می باشید؟ پس با ما قرارداد خدمات مهاجرت و ویزا امضاء کنید! شما با ارسال این درخواست آمادگی خود برای استفاده از سرویس حرفه ای ما را رسما اعلام می کنید.

توجه:

شما با ارسال این سفارش می پذیرید که پیش از این امتیاز خود را محاسبه کرده و بر اساس آن خود را واجد شرایط دریافت ویزای استرالیا می دانید.

سفارش خدمات

خدمات مشاوره تخصصی

آیا می خواهید بدانید که واجد شرایط دریافت ویزای استرالیا هستید یا خیر؟ آیا می خواهید بدانید بهترین راه پیش روی شخص شما برای مهاجرت به استرالیا چیست؟ شما می توانید با سفارش یک وقت مشاوره با ما از سرویس حرفه ای وکلای رسمی مهاجرت استرالیا استفاده کنید.

توجه:

شما با ارسال این سفارش می پذیرید که پیش از این امتیاز خود را محاسبه کرده و بر اساس آن خود را واجد شرایط دریافت ویزای استرالیا تشخیص نداده اید. مدت زمان وقت مشاوره تخصصی حداکثر نیم ساعت می باشد. شما علاوه بر یک جلسه مشاوره شفاهی، گزارش جلسه مشاوره را کتبا دریافت خواهید کرد.

سفارش خدمات

پاسخ به سؤالات متفرقه

شما ممکن است در هر مرحله از درخواست ویزا نیازمند نظر کارشناسی ما باشید. ما با شرایطی آماده پاسخگویی به سؤالات متفرقه شما هستیم. لطفا قبل از هرگونه تماس از ما وقت پاسخگویی درخواست کنید.

توجه:

شما با ارسال این درخواست از ما وقت اختصاصی جهت پاسخگویی دریافت خواهید کرد.
مدت زمان پاسخگویی به سؤالات حداکثر ۳۰ دقیقه در نظر گرفته شده است. شما پاسخ خود را هم به صورت شفاهی و هم مکتوب دریافت خواهید کرد.

سفارش خدمات

خدمات ارزیابی مدارک تحصیلی و کاری

مدارک کاری و تحصیلی خود را برای بررسی اولیه به ما ارسال کرده و و نسبت به موفقیت پرونده ویزا خود اطمینان حاصل کنید! این سرویس برای کسانی در نظر گرفته شده است که می خواهند با هزینه ای کمتر نسبت به بسته کامل خدمات فقط امور مربوط به ارزیابی مدارک را به ما بسپارند.

توجه:

همچنین این سرویس معمولا به کسانی توصیه می شود که قصد مهاجرت به استرالیا دارند ولی مدارک کاری، و یا در پاره ای موارد، زبان انگلیسی آنها هنوز کامل نشده است. اگر به زمان بیشتری برای دریافت این گونه مدارک نیاز دارید و همچنین می خواهید مطمئن باشید که در مسیر درستی برای دریافت ویزای دائم استرالیا قرار گرفته اید از این سرویس استفاده کنید!

سفارش خدمات

خدمات مرحله ارسال درخواست ویزای مهارت

در صورتی که پیش از این مدارک تحصیلی و کاری خود را نزد مؤسسه مربوطه ارزیابی کرده و مدرک انگلیسی لازم را دریافت کرده اید می توانید درخواست ویزای خود را به ما بسپارید.

توجه:

شما با ارسال این سفارش می پذیرید که پیش از این امتیاز خود را محاسبه کرده و بر اساس آن خود را واجد شرایط دریافت ویزای مهارت استرالیا می دانید.

سفارش خدمات